Sahrane
Savo Petrovic ( 1945 - 2020 )
03.07. u 14:30 - Petrovac Umka
Zivka Spasenovic ( 1931 - 2020 )
04.07. u 13:00 - Žarkovo
Branko Jakšić ( 1953 - 2020 )
04.07. u 13:00 - Tarais Železnik
Živanka Krstić ( 1939 - 2020 )
04.07. u 13:00 - Aluge Železnik
Bosiljka Stojanović ( 1934 - 2020 )
04.07. u 13:00 - Sremčica novo 3
Živadinka Bujanović ( 1947 - 2020 )
06.07. u 13:00 - Sremčica